Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Välkommen och handla! Fraktfritt vid köp över 200 kr! Under 200 kr 49 kr frakt.

Blodtrycksmätare handled

175 kr 212 kr

Snabb och exakt mätning av blodtryck och puls.

Modell av handledstyp med enkel manövrering med bara en knapptryckning.

Idealisk för daglig övervakning av blodtrycket.

Automatisk bestämmer ideal manschettuppblåsning.

Medelvärde för de tre senaste posterna.

Valbar mellan mmHg och kpa. Oregelbunden hjärtslagsignal.